SUNtech太阳能泡沫盖

> > > SUNtech太阳能泡沫盖

SUNtech太阳能泡沫盖 SUNtech太阳能泡沫盖

另请参阅...

SUNtech 1 SUNtech 2

SUNtech太阳能泡沫盖利用放大镜原理提高水温。上面布满充气的泡泡,能大大减少池水中热能的流失和减少夏季池水蒸发。

fond